Opi hyödyntämään intuitiosi tieto.​

Neljässä viikossa kohti parempia päätöksiä, rohkeampaa itsetuntemusta ja syvämpää merkityksellisyyttä.

Nerokas intuituio

"Intuitio on meidän kaikkien sisäinen nero ja piilossa oleva tieto - tällä kurssilla tarkastelemme keinoja sen hyödyntämiseen."

- tutkija ja kouluttaja Asta Raami

Videolla Asta kertoo tarinan siitä, miten keksijöihin tutustuminen avasi uusia ovia intuition maailmaan.

Tämä kurssi auttaa sinua kehittämään intuition ja päättelyn yhteistyötä, jotta voisit ottaa intuition kautta saamasi tiedon täyteen käyttöösi - lukea sitä oikein ja luotettavasti.

Edessämme on jatkuvasti päätöksiä ja haasteita, joista moni vaikuttaa mahdottomilta nykyisestä näkökulmastamme.

Kun opimme tunnistamaan ja erottelemaan intuition tiedon, voimme hyödyntää sitä päätöksenteossa, ennakoinnissa ja ongelmanratkaisussa.

Intuitiotutkija ja kouluttaja Asta Raamin menetelmien johdolla opiskelet, harjoittelet ja kehität intuition hyödyntämistä neljän viikon ajan.

"Miten voimme ratkaista mahdotonta? Miten saamme kiinni piilossa olevasta tiedosta ja ideoista? Intuitiojärjestelmän ja tietoisen päättelyn yhteistyö on nerokkaan ihmisajattelun ydin. Sen kehittämiseen meissä kaikissa on keinoja. Niitä käymme tällä kurssilla läpi sinun kanssasi."
-Asta Raami

Kuka on Asta Raami?

Asta Raami on Suomen johtava intuition hyödyntämisen asiantuntija ja on tutkinut tämän kurssin teemoja jo yli 15 vuotta. Hän väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa ja on julkaissut kirjat Älykäs intuitio ja Intuitio3. Astan erikoisalaa on tutkia ja kouluttaa ihmisiä kehittämään oman intuitionsa lukutaitoa ja arvioimaan intuitiivisen tiedon luotettavuutta.

(kuva: Kirsi Tuura) 

Asta Raami on Suomen johtava intuition hyödyntämisen asiantuntija. Hän väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa. Astan erikoisalaa on tutkia ja kouluttaa ihmisiä kehittämään omanintuitionsa lukutaitoa ja arviomaan intuitiivisen tiedon luotettavuutta.

Asta on myös kirjoittanut luovuuden ja intuition kehittämisestä useita tieteellisiä artikkeleita sekä tietokirjat Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) ja Intuitio3 – Yhteys mahdottomaan ratkaisuun (2020, Otava). Nämä käsittelevät ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä sekä intuition kykyä tukea mahdottomaltakin vaikuttavien ongelmien ratkaisussa.

Hän on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisuissa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016) sekä Sitran koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä julkaisussa Learning at The Edge, artikkelillaan Towards Solving The Impossible Problems (2017). Astan väitöskirja on vapaasti luettavissa verkossa (Intuition Unleashed).

Asta työskenteli 15 vuotta Taideteollisessa korkeakoulussa (sittemmin Aalto-yliopistossa) luovuuden kehittämisen ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen alueilla niin opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä kuin luovan suunnitteluprosessin kehittämisen lehtorina.

Hän on sydämellinen ja silmiä avaava luennoitsija. Hän sitoo innostavalla tavalla yhteen teoriaa ja käytäntöä auttaen sinua ymmärtämään intuitiosi potentiaalia oivaltamisessa, ennakoinnissa, monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja vaikeassa päätöksenteossa. Intuitio on luovan, visionäärisen ja kekseliään asiantuntijuuden kirkkainta ydintä. Niinpä intuition älykäs käyttö liittyy monenlaiseen asiantuntijuuteen.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia ja opiskella Astan kanssa ja kehittää oman intuitiojärjestelmäsi ymmärtämistä ja käyttöä videoista, ääninauhoista ja harjoituksista koostuvalla Nerokas intuitio -kurssilla.

Astan tutkimus ja opetusmenetelmät on tällä kurssilla paketoitu helposti omaksuttavaan ja konkreettiseen muotoon.

Kurssi koostuu neljästä teemasta. Jokaiselle on omistettu oma osionsa, jotka on suunniteltu opiskeltavaksi neljän viikon aikana pieni pala kerrallaan. Saat materiaalit vuodeksi käyttöösi, joten voit käydä kurssia omaan tahtiisi.

Ensimmäisellä viikolla tutkimme intuitiota (systeemi1) ja pättelevää älyä (systeemi 2) ja luomme näin pohjan niiden yhteistyön kehittämiselle.

Harjoitusten ja syventävien ääninauhojen avulla virityt kuulemaan selkeämmin omaa intuitiotasi.

Tutkimuksissaan Asta on tunnistanut kolme intuition päätyyppiä. Nämä ovat vaistointuitio, asiantuntijaintuitio ja superintuitio.

Toisella viikolla opit ymmärtämään ja hyödyntämään näitä kolmea intuition tyyppiä uudella tavalla.

Olemme usein itse intuitiomme tiellä ja torjumme päättelevän älymme kautta sen tarjoamaa tietoa.

Kolmannella viikolla tutkimme, miten avaat oven intuitioosi ja alat erottelemaan sen viesteistä ne, joista on konkreettista hyötyä.

Neljännellä viikolla puhumme siitä, miten yhdistää eri tyyppisiä intuitioita, miten puhua intuitiivisesta tiedosta ja miten hyödyntää sitä yhdessä muiden ihmisten kanssa.

Intuition potentiaali toteutuu parhaiten ihmisten välisessä yhteistyössä. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikki ryhmän tai tiimin jäsenet ymmärtävät intuitiivista tietoa ja osaavat keskustella siitä ja hyödyntää sitä yhteisessä päätöksenteossa.

Minkälaiseen elämäntilanteeseen kurssi sopii?

Astan mukaan olemme kaikki intuitiivisia, meillä vain on erilaisia tapoja kuulla ja hyödyntää intuitiotamme.

Tämä kurssi julkaistiin syksyllä 2020 ja sitä on kehitetty osallistujien palautteen pohjalta, jotta eri tavalla intuition kokevat ihmiset voisivat saada siitä itselleen tukea ja työkaluja.

Ihmiset ovat aloittaneet tämän kurssin mm. seuraavista syistä:

 • ”Haluan saada selkeyttä omalle uralle ja varmuutta päätöksentekotilanteisiin.”
 • ”Haluan saada tukea omien tavoitteiden saavuttamiseen.”
 • ”Haluan kuulla entistä selkeämmin intuition tietoa ja ohjausta.”
 • ”Haluan oppia ajattelemaan asiaan kaikista näkökulmista, ennen kuin teen ratkaisun.”
 • ”Haluan saada yrittäjänä tuoreita, oman alani massasta poikkeavia ideoita.”
 • ”Haluan tehdä rohkeammin omaa ja muiden hyvinvointia tukevia päätöksiä.”
 • ”Haluan tietää, mikä minusta tulee isona!”

Intuitio ei aukea kertaistumalta eikä omalla kohdallani myöskään pelkästään kirjoja lukemalla, vaan oikeastaan ne saivat pohtimaan, että kuulenko intuitiotani ollenkaan. Siksi tällä kurssilla oli selkeä paikka elämässäni.

Kurssin myöstä ymmärsin, missä tilanteissa intuitioni on jo vahvasti käytössä ja miten voin hyödyntää sitä uusilla alueilla. Se auttoi pääsemään jyvälle siitä minkälaista intuitiota itse käytän ja miten voisin käyttää sitä tietoisemmin työkaluna.

Kaiken kaikkiaan kurssi lisäksi luottamusta itseeni ja omaan intuitiooni.

Kurssin parasta antia oli voida sisäistää Astan kymmenen vuoden tutkimustyötä yksi pala kerrallaan sopivan mittaisten videoiden, ääninauhojen ja harjoitusten kautta.

Tiedon saa sisäistettyä paremmin pienissä päivittäisissä annoksissa, kuin jos koittaa ammentaa kaiken kerralla. Voimakkaat harjoitukset puolestaan vievät opit käytäntöön.

Kurssin rakenne sopii hyvin jopa lapsiperhearkeen.

Konkreettisesti kurssi opetti, miten asettaa mielelle oikeanlaisia maaleja ja miten havainnoida ympäristö uudella tavalla, tietoisemmin.

Suosittelen tätä kurssia kaikille, jotka haluavat ymmärtää intuitiotaan ja ottaa sen tietoisemmin käyttöön elämässään.

-koreografi, kouluttaja ja entinen kansallisbaletin tähtitanssija Minna Tervamäki

Voit kuunnella Minnan kurssikokemuksista ja oivalluksista myös Asiantuntija olohuoneessani -podcastimme jaksossa Intuition kehittäminen.

”Astan kanssa työskentely ja tämän kurssin tuottaminen on auttanut minua ymmärtämään paremmin ajatteluani ja intuition kautta saamaani tietoa.

Olen saanut hyviä eväitä sen tunnistamiseen, milloin intuitiota kannattaa kuunnella ja milloin tieto ei ole niin luotettavaa ja relevanttia.

Suosittelen tätä kurssia, jos olet valmis tutkimaan omaa ajatteluasi uusista perspektiiveistä ja kyseenalaistamaan vanhat ajatusmallisi, jotta uutta voi syntyä.”

-Antti Quanta, Asiantuntija olohuoneessasi -podcastin juontaja.

Asta on vieraillut Asiantuntija olohuoneessasi -podcastimme jaksoissa Intuitio työssä ja Intuituion kehittäminen

Sisällöt ja menetelmät tukevat jokaista askeltasi.

Opetusvideot

Kurssin runko koostuu laadukkaista tarinallisista videoista, joiden parissa opit ja lataudut. Ei kalvosulkeisia.

 

Ääninauhat

Ääninauhojen avulla syvennät oppimistasi työmatkalla, kävelylenkillä tai askareiden yhteydessä.

Tehtävät ja harjoitukset

Syventävän ajattelun ja aktiivisen tekemisen avulla kehität
ja sovellat taitoja omassa elämässäsi.

Kysymykset ja vastaukset

Voit aina esittää kurssilaisena kysymyksiä, joihin Asta vastaa kootusti bonusmateriaaleissa.

Aloita kurssi tänään, omaksu sisältö omaan tahtiisi.

HOIn kurssit toimivat älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

Saat materiaalit käyttöösi vähintään vuodeksi, jotta voit opiskella rauhassa. 

Nerokas intuitio - kurssi sisältää:

 • Kattavat opetusvideot ja syventävät ääninauhat, joiden parissa opiskelet 5-15 minuuttia kerrallaan.

 • Astan nauhoitetut harjoitukset sekä konkretisoivat tehtävät, joiden avulla hyödynnät tietoa elämässäsi.

 • Kysymys ja vastaus -nauhoitteet ja syventävät keskustelut.

 • Opiskele siellä missä liikut – vaikkapa tauolla tai työmatkalla.

Hinta vain 97 €

Saat materiaalit käyttöösi vähintään vuodeksi, jotta voit opiskella rauhassa. 

Hinnat sis. alv. 24 %.

Palautetta HOI:n kursseista:​

"Kurssi vahvisti osaamista ja antoi työkaluja jota käytän päivittäin. Sain myös vahvistusta kaiken tämän merkitykseen. Kiitos."

"Paljon asiaa, hyvää asiaa. Tulen katsomaan näitä videoita vielä monta kertaa, sillä olen varma siitä, että uutta löytyy vielä paljon. Kiitos. Tämä oli antoisaa!"

"Selkeys, johdonmukaisuus, helppous. Kiitos, kiitos, kiitos!"

"Loistava harjoitus! Otan käyttöön vaikkapa ennen vaativaa palaveria."

"Hienoa tarjontaa itsensä kehittämiseen. HOI:n kurssi on erittäin laadukas - suosittelen."

"Harjoitukset ovat parasta tällä kurssilla."

Vieläkö jokin askarruttaa?

Työskenteletkö syvällistä ajattelua ja luovuutta vaativien ongelmien parissa?

Hyödynnätkö arjen päätöksissä tietoisesti molempia ajattelun järjestelmiä eli päättelevää älyä ja intuitiivista järjestelmää?

Usein pyrimme ottamaan kaiken irti päättelevästä älystämme ja jätämme huomioitta intuitiivisen järjestelmän potentiaalin. Tämä voi olla kuormittava toimintamalli. Se ei myöskään ole paras tapa ratkaista kompleksisia ongelmia tai luoda radikaaleja innovaatioita.

Visionääriset oivallukset syntyvät usein päättelyn ja intuitiivisen järjestelmän yhteistyössä. Siksi päätöksenteon, ongelmanratkaisun ja uuden luomisen kannalta onkin olennaista ymmärtää molempia ajattelusi järjestelmiä ja kehittää niiden yhteistyötä.

Intuitiota, keksijöitä ja luovia ongelmanratkaisijoita tutkinut Asta Raami kuvaa Nerokas intuitio -kurssillaan kolmea intuition päätyyppiä ja auttaa sinua ymmärtämään niitä paremmin, jotta voit hyödyntää mielesi molempia järjestelmiä päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa ja erottaa järjettömät ajatukset nerokkaista oivalluksista.

Asta opetusvideoiden ja harjoitusten kautta pääset tutkimaan, miten paljastat intuition piilossa olevan logiikan ja valjastat sen päättelevän älysi tueksi sekä elämän pienten ja suurten haasteiden ratkaisemisessa.

Intuitiivisen järjestelmän täyden potentiaalin käyttöönotto on historiallisesti ollut pitkä ja yksinäinen tie, jonka ainoastaan aikojensa keksijät, uudistajat ja nerot ovat jaksaneet kulkea.

Eri tieteen- ja tiedonalojen tutkimukset, kuten kognitiotiede, psykologia, tunnetutkimus ja erityisesti tutkimukset joita on tehty nobelistien ja keksijöiden ajattelusta ovat viime aikoina tuoneet intuition avaimet kaikille ymmärrettäviksi. Kyse ei ole mystisestä ilmiöstä, vaan nerokkaasta ajattelun järjestelmästä.

Nerokas intuitio -kurssilla opiskelet ja kehität harjoitusten kautta intuition hyödyntämistä intuitiotutkija Asta Raamin kanssa. Asta on väitellyt intuition käytöstä Aalto-yliopistossa ja julkaissut kirjat Älykäs intuitio ja Intuitio3, jotka käsittelevät ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä mahdottomiltakin tuntuvien ongelmien ratkaisemisessa.

 

Asta Raami on Suomen johtava intuition hyödyntämisen asiantuntija. Hän väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa. Astan erikoisalaa on tutkia ja kouluttaa ihmisiä kehittämään omanintuitionsa lukutaitoa ja arviomaan intuitiivisen tiedon luotettavuutta.

Asta on myös kirjoittanut luovuuden ja intuition kehittämisestä useita tieteellisiä artikkeleita sekä tietokirjat Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) ja Intuitio3 – Yhteys mahdottomaan ratkaisuun (2020, Otava). Nämä käsittelevät ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä sekä intuition kykyä tukea mahdottomaltakin vaikuttavien ongelmien ratkaisussa.

Hän on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisuissa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016) sekä Sitran koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä julkaisussa Learning at The Edge, artikkelillaan Towards Solving The Impossible Problems (2017). Astan väitöskirja on vapaasti luettavissa verkossa (Intuition Unleashed).

Asta työskenteli 15 vuotta Taideteollisessa korkeakoulussa (sittemmin Aalto-yliopistossa) luovuuden kehittämisen ja yhteisöllisen tiedonrakentamisen alueilla niin opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä kuin luovan suunnitteluprosessin kehittämisen lehtorina.

Hän on sydämellinen ja silmiä avaava luennoitsija. Hän sitoo innostavalla tavalla yhteen teoriaa ja käytäntöä auttaen sinua ymmärtämään intuitiosi potentiaalia oivaltamisessa, ennakoinnissa, monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja vaikeassa päätöksenteossa. Intuitio on luovan, visionäärisen ja kekseliään asiantuntijuuden kirkkainta ydintä. Niinpä intuition älykäs käyttö liittyy monenlaiseen asiantuntijuuteen.

Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia ja opiskella Astan kanssa ja kehittää oman intuitiojärjestelmäsi ymmärtämistä ja käyttöä videoista, ääninauhoista ja harjoituksista koostuvalla Nerokas intuitio -kurssilla.